Smluvní podmínky

Smluvní podmínky :

A

Registrovaný odběratel má možnost objednávat zboží formou PŘÍMÉ objednávky přes rezervační systém, kde uvede následující:

  1. druh požadovaného materiálu a jeho množství (v ks nebo m)
  2. zda bude odebraný materiál zpracován (řezáním, závitováním, drážkováním, svařováním)
  3. požadovaný termín odběru

B

Dodavatel následně potvrdí termín připravenosti k odběru, požadované množství a smluvní ceny. 

C

V případě požadavku na dělení materiálu je postup následující:

  1. odběratel složí zálohu na materiál v dohodnuté výši u obsluhy maloprodejny - pokud není dohodnuto jinak
  2. po nadělení materiálu je tento již nevratný a odběratel je povinen si jej odebrat

Ostatní ujednání


  1. Aktualizace skladových zásob se provádí každé pondělí a středu v čase 7:00 - 9:00hod.
  2. V případě řezání materiálu je účtován poplatek za řezání.
  3. Vstupní délka materiálu je 6m, vyjímečně 5m  u stavebního válcovaného materiálu ( I-U-H) jsou délky 12m. Zákazník je povinen u řezaného materiálu odebrat stávající zbytek v délkách 2m a menší. V případě řezání  3 a více kusů od rozměru, je povinen odebrat veškeré délky zbytků pod 2,5m, pokud není dohodnuto jinak.
  4. Připravené zboží dle objednávky, které bylo na žádost zákazníka zpracováno (řezání, závitování, drážkování, svařování apod.) je zákazník povinen odebrat. 
  5. Připravené zboží dle objednávky je zákazník povinen vyzvednout ve sjednaném termínu, nejpozději však do 48 hodin od učinění objednávky, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.