Pravidla ochrany soukromí

Provozovatel www stránek Re&Ma sales and services s.r.o. IČO 07459017 sídlo  č.p. 1233, 735 71 Dětmarovice / Madexim služby s.r.o. IČO 28571037 sídlo Michálkovická 1942/86, Ostrava zpracovává osobní údaje poskytnuté Kupujícím za účelem zpracování elektronické objednávky, realizace dodávky, zúčtování plateb a nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu vyžadovanou podle zvláštních právních předpisů.

Základní ustanovení

1.Správcem osobních údajů podle paragrafu 5 písm. o) Zákona č. 18/2018 O ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") je  Re&Ma sales and services s.r.o. IČO  07459017 se sídlem  č.p. 1233, 735 71 Dětmarovice / Madexim služby s.r.o. IČO 28571037 se sídlem Michálkovická 1942/86, Ostrava (dále jen "Správce");

2. Kontaktní údaje správce jsou: e-mail: obchod.rema@gmail.com , tel.: 603 575 258 ;

3. Osobními údaji se rozumí všechny informace identifikující fyzickou nebo právnickou osobu.

Zdroje zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které mu se souhlasem poskytl kupující a které správce získal na základě zpracování elektronické objednávky učiněné prostřednictvím www stránek;

2. Správce zpracovává jen identifikační a kontaktní údaje kupujícího nezbytné pro plnění elektronické objednávky;

3. Správce zpracovává osobní údaje za účelem dodávky, zúčtování plateb a k nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu vyžadovanou podle zvláštních právních předpisů. Osobní údaje nebudou zveřejňované a nebude docházet k přenosu do dalších zemí.

Účel zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje kupujícího z následujících důvodů:

1. Za účelem registrace na webové stránce www.zelezo-stonava.cz podle paragrafu 13 odst. 1 písm. a) Zákona č. 18/2018 O ochraně osobních údajů;

2. Za účelem vyřízení elektronické objednávky kupujícího (jméno, adresa, e-mail, telefonní číslo);

3. Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a Správcem;

4. Poskytnutí osobních údajů je nezbytným požadavkem pro plnění kupní smlouvy. Bez poskytnutí osobních údajů nelze smlouvu uzavřít.

Doba uchovávání osobních údajů

Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a Správcem.


Kupující má právo

Na vymazání osobních údajů;


Vznést námitku proti zpracování;

Na přenositelnost údajů;

Odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů může elektronicky na e-mailové adrese: registrace@zelezo-stonava.cz ;

Podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že došlo k porušení jeho práva na ochranu osobních údajů.

Zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal všechna vhodná technická a organizační opatření nutná k zabezpečení osobních údajů kupujícího;

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť osobních údajů, zejména zabezpečení přístupu k počítači heslem, používání antivirového programu a pravidelnou údržbu počítačů.

Závěrečná ustanovení

Odesláním elektronické objednávky na webové stránce www.zelezo-stonava.cz potvrzuje kupující, že byl obeznámený s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá;

S těmito pravidly souhlasí kupující zaškrtnutím políčka v objednávce;

Správce je oprávněný tato Pravidla kdykoliv změnit. Novou verzi Pravidel je povinný zveřejnit na své webové stránce.


Tato Pravidla vstupují v platnost 01.01.2019