Ochranný nátěr dřeva.


Cena 25kč za litr !!!


Flame Wood Retardant

objem 1000l

Tento ochranný nátěr zvyšuje odolnost dřevěných konstrukcí vůči ohni a zpomaluje jeho ničení jako je hmyz a houby.

Dřevo je vůči plamenům méně odolné než cihly nebo kámen, avšak různé protipožární nátěry ho mohou ochránit alespoň tak, že zpomalí jeho proces hoření. Složení protipožárních nátěrů znásobuje efekt hoření dřevěných konstrukcí, které ohořívají na povrchu a díky takto vytvořené zuhelnatělé vrstvě dále do hloubky prohořívají už pomaleji.

Pro bližší info využijte náš dotazník na konci strany, nebo volejte na tel.číslo: +420 603 555 114


Pro dotaz využijte možnost zaslání rychlé zprávy.